Monthly Archives: June 2017

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen? Opschorting Kort samengevat kunt u een verplichting opschorten indien: (i) u een opeisbare vordering heeft op de wederpartij, (ii) er voldoende samenhang bestaat tussen die vordering op de wederpartij en hetgeen u zelf moet verrichten, (iii) er sprake is van een redelijke verhouding tussen uw belangen bij opschorten die […]